Armatury a potrubní díly, s.r.o.
PARTNER pro energetiku, teplárenství, plynárenství,
vodárenství a chemický průmysl.
ISO 9001

Certifikace, listiny, politika kvality

Politika kvality

Společnost Armatury a potrubní díly, s.r.o. (dále jen společnost) poskytuje služby a produkty takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost a úroveň kvality služeb a produktů s minimálními nepříznivými dopady na životní prostředí.

Zajištěním vysoké úrovně kvality plánování, řízení, kontroly a zlepšování v rámci vlastní organizace se všichni zaměstnanci zaměřují na vytvoření takové společnosti, která bude mít dobré postavení na trhu z hlediska úrovně kvality produktů a služeb.

Všichni zaměstnanci svojí vysokou osobní angažovaností a aktivitou usilují o plnění požadavků a neustálému zlepšování efektivnosti celého systému managementu kvality.

Tyto požadavky chce společnost naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců a plněním stanovených cílů kvality.

Společnost přezkoumává a stanovuje konkrétní cíle kvality pro jednotlivé kalendářní roky vždy na lednové poradě vedení. S těmito cíly kvality jsou seznámeni všichni zaměstnanci a jsou zveřejněny na nástěnce jako cíle kvality pro příslušný kalendářní rok.


Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Společnost Armatury a potrubní díly, s.r.o. se při prodeji zboží svým obchodním partnerům řídí těmito níže uvedenými obchodními podmínkami.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží

Společnost Armatury a potrubní díly, s.r.o. se při nákupu zboží od svých obchodních partnerům řídí těmito níže uvedenými obchodními podmínkami.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku společnosti Armatury a potrubní díly, s.r.o.

Výpis z živnostenského rejstříku

Certifikace ISO 9001:2015

Společnost Armatury a potrubní díly, s.r.o., vlastní certifikát ISO 9001:2015 pro obor činností : Výroba, prodej, montáž a servis průmyslových armatur a potrubních dílů. Zajištění dodávek a montáže technologických zařízení a potrubních rozvodů v průmyslu.

Certifikát ISO 9001:2015

APD Certifikace EN APD Certifikace CZ logo-iso9001.jpg, 9,3kB

Certifikace autorizovaný partner ARI

Společnost Armatury a potrubní díly s.r.o. je certifikovým partnerem společnosti ARI Armaturen, Německo.

Certifikace autorizovaný partner ARI

Certifikace autorizované prodejní činnosti ARI

Společnost Armatury a potrubní díly s.r.o. je certifikována a oprávněna k prodeji průmyslových armatur a k záručnímu a pozáručnímu servisu výrobních řad SAFE, STEVI, ZETRIX, CONA, PREDU, FABA a STOBU vyráběných společností ARI Armaturen, Německo.

Certifikace prodejní činnosti firmy

Certifikace autorizované servisní činnosti ARI

Společnost Armatury a potrubní díly s.r.o. je certifikována a oprávněna provádět činnosti oprav a údržby průmyslových armatur vyráběných společností ARI Armaturen, Německo.

Certifikace servisní činnosti firmy | Certifikace servisní činnosti osoby

Osvědčení o absolvování školení AUMA

Společnost Armatury a potrubní díly, s.r.o., je držitelem Osvědčení o absolvování školení u firmy AUMA-Servopohony, spol. s.r.o., díky kterému je oprávněna provádět montáž a seřízení servopohonů a převodovek firmy AUMA RIESTER GmbH & Co.KG Müllheim prostřednictvím svých vyškolených pracovníků.

Osvědčení AUMA

Osvědčení o absolvování školení REGADA

Společnost Armatury a potrubní díly, s.r.o., je držitelem Osvědčení o absolvování školení u firmy REGADA s.r.o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov, Slovenská republika, díky kterému je oprávněna provádět montáž a seřízení servopohonů a převodovek této firmy prostřednictvím svých vyškolených pracovníků.

Osvědčení REGADA 2017


Osvědčení o absolvování semináře TÜV NORD - PED - Nová legislativa pro tlaková zařízení 2014/68/EU

Pracovníci společnosti Armatury a potrubní díly, s.r.o. se zúčastnili semináře na téma PED - Nová legislativa pro tlaková zařízení 2014/68/EU.

Osvědčení ze semináře 2014/68/EU


Osvědčení o registraci k montáži měřičů

Společnost Armatury a potrubní díly, s.r.o., je držitelem Osvědčení o registraci k montáži členů měřidel a měřících sestav protečeného množství tekutin a měřičů tepla a chladu a jejich členů od Českého metrologického institutu, díky kterému je oprávněna provádět montáž měřících clon od firmy MATTECH, s.r.o., Ostrava, do potrubních tras dle požadavků zákazníka.

Certifikace ČMI

Certifikace autorizované servisní činnosti SČA

Společnost Armatury a potrubní díly s.r.o. je certifikována jako autorizovaný servisní partner společnosti SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s., k provádění oprav a seřizování průmyslových armatur.


APD Certifikace

Oprávnění TIČR

Společnost Armatury a potrubní díly, s.r.o., je držitelem oprávnění k opravám a seřizování pojistných, redukčních a uzavíracích armatur pro vyhrazená tlaková zařízení.

Oprávnění TIČR

APD oprávnění armatury APD oprávnění armatury APD oprávnění armatury APD oprávnění armatury APD oprávnění armatury APD oprávnění armatury APD oprávnění armatury APD oprávnění armatury

reference - výroba na zakázku

 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy

NAŠI KLIENTI A ZÁKAZNÍCI

NAŠI KLIENTI A ZÁKAZNÍCI