Armatury a potrubní díly, s.r.o.
PARTNER pro energetiku, teplárenství, plynárenství,
vodárenství a chemický průmysl.
ISO 9001

Montáže a opravy armatur a armaturních systémů

ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o. nabízí montáže technologických celků jež jsou součástí ohřevu a dochlazování médií, montáž a opravy vyhrazených tlakových zařízení, generální opravy průmyslových armatur, opravy pojistných a redukčních ventilů.

Středisko montáže a opravy

Pojistný ventil

Energetika
◦ Montáže tepelných zdrojů - kotelen
◦ Montáže a připojení parních turbín
◦ Montáže a opravy redukčních stanic
◦ Rekonstrukce a opravy potrubních systémů nízkotlaké , středotlaké, vysokotlaké (voda, pára a jiné média )
◦ Výroba, opravy a montáže tlakových nádob stabilních (nádrže, výměníky, apod. včetně vysokotlakých)


Teplárenství, plynárenství
◦ Montáže plynových, biomasových a uhelných kotelen
◦ Montáže předávacích stanic
◦ Rozvody tepelných sítí
◦ Výroba a montáže výměníkových stanicARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o. provádí montáže, výchozí revize a opravy všech používaných druhů armatur (média, tlaky, teploty) a včetně redukčních a pojistných armatur. Proces oprav je zahájen revizí stavu armatury a ukončen na zkušebně armatur. Součástí provozu je i výroba azbestových a bezazbestových plochých těsnění do průměru 1,5 m.

Opravy a revize průmyslových armatur

Opravna armatur zajišťuje revize a opravy průmyslových armatur pro plynná a kapalná media všech DN a PN, zejména
◦ Uzavírací armatury všech druhů (ventily, kohouty, šoupata, kulové kohouty a speciální armatury) do 25 Mpa
◦ Opravy a revize průmyslových armatur
◦ Pojistné ventily do 25 MPa
◦ Redukční armatury do 10 Mpa
◦ Specielní uzavírací armatury
◦ Regulační ventily
◦ Odkalovací ventily
◦ Ukazatele hladin (stavoznaky)
◦ Ventily na vzorkovače
◦ Zpětné klapky
◦ Odvaděče kondenzátu


Armatury jsou vybavovány bezazbestovým těsnícím materiálem na bázi expandovaného teflonu a grafitu (GORE a SGL Carbon). Potřebné nové náhradní díly jsou vyráběny v naší montážní hale nebo pomocí kooperace dle dokumentace zpracovávané technickou přípravou výroby (strojní konstrukce, technologie) nebo dodanou zákazníkem. Veškeré svářečské práce při opravách jsou prováděny na základě svařovacích postupů zpracovaných svářecím technologem. V případě vyřazení armatury (neopravitelná) zajišťuje opravna armatur ve spolupráci s obchodním oddělením náhradní nové armatury.Montáže a opravy armatur

Technická způsobilost oprav

Opravna armatur je moderně vybavený výrobní provoz s procesním uspořádáním oprav armatur. K dispozici jsou veškerá potřebná strojní zařízení pro revize, opravy a kontroly.


Jsou to zejména
◦ obráběcí stroje (soustruhy, frézky, bruska na kulato, vrtačky atd.)
◦ zabrušovací stroje (EFCO pro ventily DN 15 - 200, EFCO pro šoupata DN 50 - 600)
◦ zabrušovací frézy pro navařovací ventily DN 15 - 50)

Opravy a revize průmyslových armatur
◦ planetové lapovací stoly
◦ pneumatické a elektro maticové utahováky
◦ ekologické mycí stoly
◦ tryskací box 1200 x 700
◦ zařízení na výrobu plochých těsnění (i bezazbestových)
◦ zkušební stolice

Lhůty oprav
◦ běžná doba opravy neohlášených zákazníků uzavíracích armatur je do 7-14 dní
◦ v případě havárie pojistných, redukčních a uzavíracích armatur jsme schopni opravu uskutečnit do 24 hodin nebo výměnným způsobem dle skladových možností
◦ neopravitelné armatury jsme schopni nahradit novými

Servis armatur Opravy a revize průmyslových armatur
◦ záruční a pozáruční servis zajišťujeme v maximálně výhodných termínech po dohodě s výrobcem a zákazníkem

Garance
◦ na námi opravené armatury poskytujeme záruku 6/12 měsíců pokud není stanoveno jinak.
◦ na zákonné armatury vystavujeme Osvědčení o jakosti dle ČSN 13 30 60

Bližší podrobnosti servisu a oprav armatur konkretizujeme u přijímané zakázky.Kvalita / Bezpečnost / Ekologie

Všechny armatury jsou po opravě odzkoušeny ve vlastní zkušebně za přítomnosti pracovníka kontroly jakosti (revizního technika) a je vystaven protokol o opravě dle ČSN 13 30 60-4.

Zkoušky jsou prováděny vodou až do tlaku 60 MPa nebo dusíkem až do tlaku 32,5 MPa (DN max - 600 mm).

Vlastní armatury a jejich opracované přírubové plochy jsou po provedení výstupní kontroly chráněny podle příslušných pracovních instrukcí s důrazem na ochranu proti znehodnocení ploch při expedici nebo v průběhu skladování u zákazníka. Ke všem obalům jsou připojeny identifikační štítky dílu, díly jsou identifikovány dle čísla objednávky a čísla výrobní zakázky.

Všechny opravené armatury jsou přednostně vybavovány bezazbestovým těsnícím materiálem na bázi expandovaného teflonu a grafitu.

ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o. vlastní a spolupracuje kooperačně s firmami vlastnící oprávnění potřebná k zajišťování výše uvedených činností, včetně osvědčení institutu technické inspekce a živnostenských (koncesních) listin.Montáže a opravy armatur

Prospěch pro zákazníka

Odstranění nevýhod tradičního způsobu oprav, revizí a repasí
Tradičním způsobem opravy armatury je ruční opracování těsnících ploch pomocí jednoduchých přípravků. Tento způsob oprav vnitřních netěsností armatur si však vyžaduje delší odstávků technologického celku z provozu na dobu opravy. To s sebou nese i vyšší náklady v důsledku ztrát médií z potrubních rozvodů. Kromě toho použití tradiční technologie nezaručuje kvalitu a provozní spolehlivost armatury při jejím dalším používání. Také často dochází k situacím, kdy není možné zařízení odstavit pro účel opravy ihned a armatura je dále ponechána v provozu až do doby, kdy dojde k tak rozsáhlému poškození, že armatura je uváděným způsobem neopravitelná a je nutno ji z dalšího užívání vyřadit.

Vysoká kvalita a životnost, které prodlužují životnosti armatur
Pro efektivní opravy poškozených armatur se používá mnohem přesnější a kvalitnější technologie než zmíněný klasický způsob. Vysoké nároky dnes splňují zabrušovací stroje, jejichž profesionálně zdatným použitím se zajistí špičková životnost těsnících ploch a to až na úrovni nové armatury.

Úspora finančních prostředků na opravy
Náklady na opravu se pohybují od 10 % do 50 % z pořizovací ceny nové armatury. Úspora času (odstávky) a tím opět finančních prostředků ◦Podstatně se zkracuje doba opravy a tím se snižují ztráty při opravě.Výroba těsnění

Vyrábíme bezazbestová tvarová plochá těsnění do ø 1500 mm jednak pro účely oprav armatur a jednak samostatně dle potřeb zákazníka.

Mezi nejpoužívanější a vysokou kvalitu splňující těsnění patří
◦ vláknitopryžový (HD-U, TEMACARB)
◦ expandovaný grafit (SIGRAFLEX, ECONOMY, SIGRAFLEX STANDARD, SIGRAFLEX UNIVERSAL, SIGRAFLEX HOCHDRUCK)
◦ expandovaný PTFE (desky GR, pásky DF a DE)

reference - výroba na zakázku

 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy
 • ARPOD potrubní systémy

NAŠI KLIENTI A ZÁKAZNÍCI

NAŠI KLIENTI A ZÁKAZNÍCI